Menu

Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes...

Poort80 is aangesloten bij de DDA branchevereniging. Dutch Digital Agencies (DDA) is de branchevereniging en kennisorganisatie van de beste digitale bureaus. Gezamenlijk vertegenwoordigt zij de Nederlandse digitale industrie.

Op al onze leveringen en diensten na 1 maart 2018 zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van deze branchevereniging van toepassing. 

En wij doen niet moeilijk over het gebruik van software…

In tegenstelling tot wat in artikel 9 genoemd wordt over eigendom en gebruik, stelt Poort80 BV dat alles wat voor rekening en risico van de klant wordt ontwikkeld, zonder beperkingen gebruikt mag worden. Dit geldt zowel voor de executable code als de broncode.

Algemene Voorwaarden (Nederlands)

Algemene Voorwaarden (Engels)

 


Algemene Voorwaarden voor 1 maart 2018