BG 011

Algemene Voorwaarden

Dutch Digital Agencies

De kleine lettertjes...

Poort80 is aangesloten bij de DDA branchevereniging. Dutch Digital Agencies (DDA) is de branchevereniging en kennisorganisatie van de beste digitale bureaus. Gezamenlijk vertegenwoordigt zij de Nederlandse digitale industrie.

Op al onze leveringen en diensten na 1 maart 2018 zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van deze branchevereniging van toepassing. 

 

Wij doen niet moeilijk...

In tegenstelling tot wat in artikel 9 genoemd wordt over eigendom en gebruik, stelt Poort80 BV dat alles wat voor rekening en risico van de klant wordt ontwikkeld, zonder beperkingen gebruikt mag worden. Dit geldt zowel voor de executable code als de broncode.

Voor software van derden die wij inzetten zoals bijvoorbeeld het Umbraco CMS gelden uiteraard de licentievoorwaarden van de producent of leverancier.


 

Leveringen en diensten voor 1 maart 2018

Op al onze leveringen en diensten, aangegaan voor 1 maart 2018, zijn de leveringsvoorwaarden van ICT~Office branchevereniging van toepassing. De ICT~Office leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op al onze leveringen en diensten, aangegaan na 1 maart 2018, gelden de leveringsvoorwaarden van de DDA zoals eerder vermeld op deze pagina.

De voorwaarden zijn per module gerubriceerd en hier te downloaden als PDF-bestand: